• Zbor članov
  • Predsednik društva
  • Tajnik društva
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija