Programi, ki jih izvajamo:

Program 1: Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida

Program 2: Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih

Program 3: Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov

Program 4: Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne osebe

Program 5: Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb

Program 6: Osebna asistenca slepih in slabovidnih oseb

Program 7: Ohranjevanje zdravja

Program 8: Prevozi slepih in slabovidnih oseb