Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje (MDSS Celje) je eno izmed 9 medobčinskih društev slepih in slabovidnih po Sloveniji, ki združuje blizu 500 oseb z različnimi okvarami vida iz 34. občin, Celjske, Savinjske, Šaleške doline in vse do Kozjanskega.

Začetki našega Društva segajo v leto 1948, ko je bila ustanovljena osnovna organizacija slepih v Celju. V takšni obliki je delovala do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila na podlagi takratnih predpisov o društvih ustanovljena Medobčinska organizacija slepih in slabovidnih Celje. Pod takšnim imenom je organizacija delovala do leta 1997. Zaradi novega zakona o društvih republike Slovenije pa se je nato preoblikovala v Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje. 

Do leta 2010 je društvo imelo sedež na Krekovem Trgu. Z mednarodnim dnevom bele palice – 15. oktobrom, leta 2010, se je sedež društva preselil v nove, prilagojene prostore za slepe in slabovidne na Mariborski cesti 210c v Celju. Le-ti nam omogočajo izvajanje številnih socialnih, izobraževalnih, športnih, družabnih aktivnosti ipd.  Hia Mdss

Občine, ki jih pokriva Medobčinsko društo slepih in slabovidnih Celje:

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec