Parkirna karta omogoča invalidnim osebam parkiranje na parkirnih mestih, označenih za invalide.

Do parkirne karte in tako do parkiranja na označenih mestih so upravičeni:

  • osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro;
  • osebe z multiplo sklerozo;
  • osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro;
  • težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
  • osebe, ki imajo najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida;
  • mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri

gibanju ter

  • zdravstvene službe, socialne službe in invalidske organizacijae, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev,

potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

Upravičenci pridobijo parkirno karto na upravni enoti z ustreznimi dokazili o svoji invalidnosti.

Več o postopku izdaje in načinu uporabe v pravilniku.Več o postopku izdaje in načinu uporabe v pravilniku.