Dodatek za pomoč in postrežbo je pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Gre za mesečni denarni prejemek, s katerim upravičenec poravnava stroške nastale zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, zaradi katerih ne more zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb in zato potrebuje tujo pomoč.      

Več o tem