Po zakonu o radioteleviziji Slovenija lahko invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro ter invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare in prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč, uveljavljajo oprostitev plačila RTv-prispevka.

Invalidi lahko uveljavljajo oprostitev plačevanja RTv-prispevka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti.                 

Ker oprostitev plačila ni prenosljiva, je v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka najprej urediti spremembo plačnika.

Sprememba plačnika med člani družine

Vloga za oprostitev RTv prispevka