Društvo ima redne, izredne in častne člane.

Redni član

V društvo se lahko kot redni član včlani slepa ali slabovidna oseba, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali tuj državljan, ki ima pravico do stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in ima takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa naslednja definicija slepote in slabovidnosti:

Slabovidnost:

  1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1
  2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (prsti na 3 m) ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida

Slepota (izguba vida nad 95%):

  1. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti 3 m) do 0,02 (prsti 1,5 m) ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5-10 stopinj ne glede na ostrino vida
  2. vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 m) do zaznavanja svetlobe ali zoženosti vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj ne glede na ostrino vida
  3. vidna ostrina 0 (amaurosis) - dojem svetlobe negativen

 

Izredni član

Izredni člani društva lahko postanejo fizične osebe, ki s svojo aktivnostjo pomagajo pri reševanju problematike slepih in slabovidnih, zlasti svojci in drugi prostovoljci, ki dalj časa sodelujejo pri izvajanju programov društva. Izredni član lahko postane tudi tujec.

 

Častni član

Častni član društva lahko postane fizična oseba, pri kateri je posebej razpoznavno in izkazano, da je s svojim izjemnim prizadevanjem oziroma delom ustvarila vsebine, ali bistveno prispevala k ustvarjanju vsebin, ki trajno – dolgoročno, lajšajo oziroma izboljšujejo življenje slepim in slabovidnim.