Največji slovenski kulturni praznik bomo obeležili obeležili z recitalom Neže Maurer v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje.
Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje je »staro« gledališče (korenine segajo v leto 1993) z novim imenom. Nekdanje Ljubiteljsko gledališče Teharje – Celje se je leta 2020 odločilo preimenovati: nadelo si je ime dolgoletnega igralca, režiserja, umetniškega vodje, gledališkega duhovnega očeta. Večji del njihovega bogatega repertoarja zavzemajo recitali, s katerimi gledališčniki redno predstavljajo pisatelje in pesnike svetovne in domače literature ter ostale pomembne slovenske osebnosti. Tako bodo preko Zooma, v torek, 9. Februarja, 2021, ob 17.00 uri izvedli recital Neže Maurer.
Neža Maurer je pisateljica, piše literaturo za otroke, mladino in odrasle. Največji del njenega opusa zajema poezija, piše pa tudi prozo, publicistiko ter otroške igre.

Pisanje