Z vami želimo deliti nekaj informacij in koristnih povezav, ki bi vam lahko prišli prav v trenutni situaciji COVIDa-19:

 Ali vas skrbi, da ste okuženi? 

Če ste zboleli (kašljate, imate vročino ali težko dihate): 
- Ostanite doma in se izogibajte vsem stikom.
- Pokličite osebnega zdravnika ali urgentno službo, če osebni zdravnik ni dosegljiv. Ta bo po pogovoru z vami ocenil, ali je sum upravičen ali ne. Če bo ocenil, da je sum na okužbo z novim koronavirusom upravičen, vam bo po telefonu dal nadaljnja navodila.

Pomembno je tudi, da k zdravniku, po nujno medicinsko pomoč ali v bolnišnico ne hodimo osebno. Če moramo poiskati nujno medicinsko pomoč, jo najprej pokličemo po telefonu.

 

UKREPI OD 12.4.2021

Uporaba mask na zunanjih površinah ni več obvezna. Uporaba maske na odprtih javnih krajih je obvezna le, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje. Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Odpravljena omejitev gibanja ponoči - Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena.

Prepoved zbiranja in prireditev ostajaŠe vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi. Na novo so dodane tri izjeme, ki omogočajo prehajanje med regijami:
- izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
- potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
- nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Športna vadba je znova dovoljena tako registriranim kot rekreativnim športnikom. Trening je dovoljen naslednjim kategorijam:
vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
perspektivnim športnikom,
športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;
poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport,
udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena,
treningi preostalim registriranim športnikom, če se izvajajo samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu, in
brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih, pri čemer je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj 2 metra medosebne razdalje. Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju in velikih mednarodnih športnih prireditev. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Knjižnice, galerije in muzeji so odprti.

Odprti so verski objekti, javna bogoslužja so dovoljena pod posebnimi pogoji. 

Spremembe pri izjemah za vstop v državo. Med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa so dodani:
- akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in
- osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.
Med izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa so, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje, dodani:
- delovni migranti in
- osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev.

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerike ali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

 

Za preprečevanje ponovnega širjenja virusa so potrebne določene prilagoditve tudi pri izvajanju različnih dejavnostih, in sicer: 

* upoštevanje splošnih priporočil (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov)
* redno in temeljito čiščenje prostorov in površin ( https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval)
* redno in temeljito prezračevanje prostorov (https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19)

Pomembni kontakti in povezave: 

  • Klicni center za informacije o koronavirusu - 080 1404
Attachments:
Download this file (Cepljenje.pdf)Cepljenje.pdf[Osnovne informacije]229 kB